Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Belysning/stråling

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Moderne belysningsløsninger skaper funksjonelle, ergonomiske og miljøtilpassede arbeidsplasser for ansatte og brukere der det også tas hensyn til hvert enkelt individs behov og forutsetninger.

Belysningen har som oppgave å skape gode synsforhold, stimulere til økt innsats og trygge vår tilværelse.

Mangelfull eller dårlig belysning kan føre til hodepine, redusert konsentrasjon og læringsutbytte, såre øyne og stressnakke.