Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Inneklima

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Verdens Helseorganisasjons har definert innemiljø gjennom fem inneklimafaktorer, med tillegg av estetisk og psykososialt miljø. Inneklimafaktorene har på hver sin måte betydning for hvordan brukere, ansatte og besøkende vil oppleve det fysiske miljøet i bygget.

 Inneklimaets fem faktorer:

 1. Termisk miljø. Romluftstemperatur, omgivende flaters temperatur, luftfuktighet, lufthastighet og trekk, påkledning og aktivitetsnivå.
 2. Atmosfærisk miljø. Gasser/damper, lukter og partikler i lufta vi puster inn. For eksempel: Bakterier, pollen, muggsopp, husstøvmidd og rester av dødt stoff som hudavfall, flass, middrester. Kjemiske stoffer som avdamping fra rengjøringsmidler og lim. Stekeos og lukt fra matlaging
 3. Aktinisk miljø. Naturlig lys/elektrisk belysning. Lysstyrke, blending, reflekser. Radongass fra grunnen. Elektriske og magnetiske felt.
 4. Akustisk miljø. Lyd og lydoppfattelse; støy og vibrasjoner, lydoverføring og etterklangstid.
 5. Mekanisk miljø. Gulv (sklisikkerhet), innredningens tilpasning til brukerne, påvirkning fra de fysiske omgivelser. Ergonomi, sittestillinger og utforming av arbeidsplassen.

Legger vi til;

 • Estetisk miljø (pent/stygt). Alt som innvirker på våre sanser. (syn, hørsel, lukt, smak, berøring og likevekt) vanligvis med hovedvekt på synsinntrykk.
 • Psykososialt miljø. Mellommenneskelige forhold og sosialt miljø.

Får vi innemiljø.

Inneklima er viktig for vår helse og trivsel. Et dårlig inneklima kan bidra til sykdom og plager hos mange mennesker, men personer med astma, allergi og andre overfølsomhetssykdommer er spesielt sårbare. Vanligst er plager som gjentagende luftveisinfeksjoner, forverring av astma, hodepine, unormal tretthet, tørr hud, tørre og såre slimhinner i øyne nese og hals, nedsatt konsentrasjon og arbeidsevne.

Dette er nødvendig for å gjøre byggene tilgjengelige for barn og voksne med astma, allergi, eksem eller annen overfølsomhet og for å forebygge at flere utvikler disse sykdommene. I tillegg er det et viktig poeng at et godt inneklima er helsemessig godt for alle!

For våre grupper er de viktigste inneklimafaktorene man må ivareta knyttet til:

 • Fukt-/muggsopp
 • Støv/Partikler/Renhold
 • Luftskifte/ventilasjon
 • Temperatur
 • Avgassinger fra materialer