Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Temperatur

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Høy innetemperatur gjør oss mer følsomme for forurensninger i luften (svevestøv og avgassinger). Dette skyldes at høy temperatur bidrar til å tørke ut tårevæsken i øynene, noe som kan gi smerter og betennelser i øynene.

Fakta om temperatur:

Mennesker som bruker linser på øynene vil være spesielt sårbare for høye temperaturer inne i boligen. Høy innetemperatur vil i også medføre økt avgassing fra materialer (maling, møbler, tekstiler og lignende) og disse avgassene vil kunne føre til betennelsesreaksjoner i slimhinner i luftveiene og forverre astma og allergisykdommer.

For høye temperaturer i boligen kan gi helseplager som nedsatt konsentrasjon, trøtthet og hodepine.Våre anbefalinger:

  • Anbefalt temperatur: 20–22 ºC
  • Tilpass påkledningen til aktivitetsnivå og temperatur
  • Velg gode oppvarmingsløsninger (f.eks. vannbåren gulvvarme, elektriske varmekabler, lukkede panelovner).

 

Visste du at:

  • Gulv der det er permanente arbeidsplasser ikke skal være kalde
  • Vegger der det skal være permanente arbeidsplasser ikke skal være kalde
  • Tak det skal være permanente arbeidsplasser ikke skal være kalde
  • Temperaturforskjellen på varme og kalde flater i et rom skal være mindre enn 10 C

Kilde; Å bygge en arbeidsplass. Gyldendal Arbeidsliv