Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Fordypning

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Det er dokumentert sammenheng mellom fuktskader og astmautvikling, samt forverring av astma/allergi og luftveisinfeksjoner. Flere opplever også generelle plager som hodepine, trøtthet, uopplagthet og konsentrasjonsvansker. Fukt er viktig for vekst av mange bakterier, sopp og andre mikroorganismer som bryter ned organisk materiale.