Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Dokumentasjon

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Oppdager du vannlekkasjer, fuktskader eller muggsopp på arbeidsplassen eller hjemme, er det lurt å ta bilder av det du ser. På arbeidsplassen kan du kontakte nærmeste leder å melde fra om dine observasjoner.

Oppdager du vannlekkasjer, fuktskader eller muggsopp i boligen din, vil dokumentasjonen være av verdi når du skal kommunisere med forsikrigsselskapet om utbedring og erstatning.

Bruk av bilder ved dokumentasjon 

I en slik samtale kan bilder vise seg å være nyttig. Bli enig med leder at hendelsen dokumenteres skriftlig, og da gjerne supplert med ditt bilde, slik at dere lettere kan formidle hva som er skjedd. Slik dokumentasjon kan gjøre det lettere for teknisk personell og byggeier å gjøre nødvendige tiltak og utbedringer. Oppdages muggsopp, skal dette meldes til bedriftshelsetjenesten slik at yrkeshygieniker kan gjøre nødvendige undersøkelser.

Saksgang i virksomheter

God forankring og riktig saksgang oppnås når fuktskader og mulig muggsopp behandles i AMU (Arbeidsmiljøutvalget). AMU-møte må suppleres med byggeier, teknisk personell, og yrkeshygieniker fra bedriftshelsetjenesten. Dette vil sikre flerfaglig håndtering av saken.

Aktivitet og handling må dokumenteres

Ved håndtering av fuktskader er dokumentasjon for internkontroll for HMS og informasjon til ansatte og brukere av stor betydning. I samarbeid med bedriftshelsestjenesten må det i hvert tilfelle vurderes om det skal utføres helsesjekk av ansatte som har arbeidet i rom med fukt-/muggskader.

Høyremenyen inneholder linker til nettsider der du/dere kan les mer om fuktskader og muggsopp. Vi har også utarbeidet en sjekklister og eksempler på informasjonsskriv for å dokumentere virksomhetens HMS-handlinger når fukt-/muggsoppskader oppstår.