Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Fukt og ventilasjon

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Moderne, tette hus er avhengig av at ventilasjonsanlegget er i drift 24 timer i døgnet for å opprettholde god luftkvalitet, riktig fuktnivå og behagelig lufttemperatur. Det er viktig ikke å hindre luftsirkulasjonen i rom.

Hvorfor må ventilasjonsanlegget gå 24 timer i døgnet?

Dette angår først og fremst boliger. Grunnen til det er at i boliger foregår det flere fuktskapende aktiviteter som matlaging, dusjing, klesvask og klestørk.

For å redusere fyringsutgiftene har alle moderne boliger ventilasjonsløsninger med varmegjenvinning. I små boligaggregat er det vanligst med roterende gjenvinnere. Disse gjenvinner til en viss grad også fuktighet. Dette har den fordelen at boligen får litt høyere fuktighet på kalde dager.

Dersom luftmengden er lav i forhold til innvendig fuktproduksjon og luftfuktighet ute, kan innendørs luftfuktighet bli for høy og gi problemer. Det er derfor viktig at ventilasjonen aldri stoppes helt i boliger når beboerne er til stede, men luftmengden kan varieres etter behov.

Tips til handling

Dersom du har mulighet til å styre ventilasjonsanlegget fra panel, bryter eller fjernkontroll, bør du lese bruksanvisningen slik at du utnytter mulighetene for å oppnå best mulig inneklima med lavest mulig energibruk.

Ofte kan ventilasjonen reguleres i tre trinn.

Trinn 1 ► når du ikke er hjemme (på jobb og skole eller ferie)

Trinn 2 ► vanlig bruk av boligen

Trinn 3 ► ved matlaging, dusjing og annen fuktproduserende aktivitet (for eksempel flere personer tilstede enn normalt)

Lelighetsbygg med felles ventilasjonsagregat

Bor du i leilighet der det er felles ventilasjonsanlegg, bør du innhente informasjon om hvordan ventilasjonen skal brukes for å unngå fuktproblemer.

God luftsirkulasjon

Varm fuktig luft som avkjøles av kalde flater (vindu og kald yttervegg) gir kondens på flater. Dersom du for eksempel plasserer en godt polstret sofa mot yttervegg, så vil veggens temperatur reduseres og kondens kan oppstå. Det samme kan skje dersom du har tunge tette gardiner trukket foran vinduene.

Her kan du lese mer om ventilasjon.