Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Inneklima

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Verdens Helseorganisasjons har definert innemiljø gjennom fem inneklimafaktorer, med tillegg av estetisk og psykososialt miljø. Inneklimafaktorene har på hver sin måte betydning for hvordan brukere, ansatte og besøkende vil oppleve det fysiske miljøet i bygget.

Inneklima er viktig for helse og trivsel. Et dårlig inneklima kan bidra til sykdom og plager hos mange mennesker, men personer med astma, allergi og andre overfølsomhetssykdommer er spesielt sårbare. Vanligst er plager som gjentagende luftveisinfeksjoner, forverring av astma, hodepine, unormal tretthet, tørr hud, tørre og såre slimhinner i øyne nese og hals, nedsatt konsentrasjon og arbeidsevne.

Et godt inneklima er nødvendig for å gjøre byggene tilgjengelige for barn og voksne med astma, allergi, eksem eller annen overfølsomhet, og for å forebygge at flere utvikler disse sykdommene. I tillegg er det et viktig poeng at et godt inneklima er helsemessig godt for alle!

Inneklimaets fem faktorer

 1. Termisk miljø. Romluftstemperatur, omgivende flaters temperatur, luftfuktighet, lufthastighet og trekk, påkledning og aktivitetsnivå.
 2. Atmosfærisk miljø. Gasser/damper, lukter og partikler i lufta vi puster inn. For eksempel: Bakterier, pollen, muggsopp, husstøvmidd og rester av dødt stoff som hudavfall, flass og middrester. Kjemiske stoffer som avdamping fra rengjøringsmidler og lim. Stekeos og lukt fra matlaging
 3. Aktinisk miljø. Naturlig lys/elektrisk belysning. Lysstyrke, blending, reflekser. Radongass fra grunnen. Elektriske og magnetiske felt.
 4. Akustisk miljø. Lyd og lydoppfattelse, støy og vibrasjoner, lydoverføring og etterklangstid.
 5. Mekanisk miljø. Gulv (sklisikkerhet), innredningens tilpasning til brukerne, påvirkning fra de fysiske omgivelser. Ergonomi, sittestillinger og utforming av arbeidsplassen.

 

Innemiljø omfatter i tillegg

 • Estetisk miljø (pent/stygt). Alt som innvirker på våre sanser (syn, hørsel, lukt, smak, berøring og likevekt), vanligvis med hovedvekt på synsinntrykk.
 • Psykososialt miljø. Mellommenneskelige forhold og sosialt miljø.

 

For de fleste er inneklimaproblemene knyttet til:

 • Fukt-/muggsopp
 • Støv/partikler/renhold
 • Luftskifte/ventilasjon
 • Temperatur
 • Avgassinger fra materialer