Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Luft/ventilasjon

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Hensikten med ventilasjon er å fjerne forurensninger i luften som for eksempel støvpartikler, avgassinger og fuktighet, samt å tilføre frisk og ren luft. Dette er svært viktig for vår helse.

Boliger/bygg med dårlig ventilasjon kan gi helseplager som trøtthet, hodepine, nedsatt konsentrasjon, økt irritasjon i slimhinner og økt hyppighet av luftveisinfeksjoner. I tillegg påvirker ventilasjon/luftskifte vår yteevne og produktivitet. Personer med astma- og allergisykdommer er spesielt sårbare, men også personer som ikke har disse plagene vil kunne få helseplager ved for lav ventilasjon.

Tips til handling:

CO2 er en indikator på luftskifte/ventilasjon der det oppholder seg mange personer. Høye verdier indikerer mangelfullt luftskifte/ventilasjon. CO2-verdier under 1000 ppm er akseptabelt nivå i forhold til forskriftsnormene. CO2 er ikke helsefarlig i seg selv på de nivåene som måles i skoler og barnehager, men er en god indikator på luftskifte/ventilasjon.