Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Opplevd luftkvalitet

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Opplevd luftkvalitet, målt med enheten decipol, er en metode for å fastslå luftkvaliteten med hensyn til lukt. Ved hjelp av denne metoden kan forholdet mellom tilført friskluftsmengde, mengde tilført luktforurensning og opplevd luftkvalitet i rommet anslås.

Forurensningstilføreselen måles i olf. En olf = luftforurensningen fra en standard person i termisk balanse i stillesittende arbeid med hygiene tilsvarende skifte av undertøy hver dag og 1.6 døgn mellom hver bad/dusj.

Sammenhengen mellom olf og decipol er slik: I et rom hvor det sitter en person som avgir 1 olf tilføres 10 liter per sekund med luktfri friskluft. Opplevd luftkvalitet i dette rommet vil da tilsvare 1 decipol.

Figuren nedenfor viser sammenhengen mellom ventilasjonsluftmengde og antall misfornøyde personer i et rom som har en lukttilførsel på 1 olf. Vi ser at ved en luftmengde på 10 l/s så er det cirka 15 prosent som er misfornøyd med luftkvaliteten. Det er altså dette luktnivået er valgt som 1 decipol. Ventilerer vi det samme rommet med 5 l/s så ser vi at vi får ca 26 prosent misfornøyde.
Ventilasjonsluftmengde og antall misfornøyde

SINTEF/NTNU

Foregangsmannen på dette området var professor Ole Fanger ved Danmarks tekniske universitet.

Olf-tabell

Olf er ikke begrenset til å angi lukttilførsel fra et stillesittende menneske. Ved at grupper av personer har luktet på luften fra rom med ulik aktiviteter og materialer og sammenligne dette med lukten fra en person som gir en olf, er det mulig å karakterisere ulike materialer.

Stillesittende person 1 Olf
Aktiv person (lavt nivå) 4 Olf
Aktiv person (høyt nivå - gymsal/fysisk aktivitet) 20 Olf
Røyker ved røyking 25 Olf
Røyker i gjennomsnitt 6 Olf
Materialer i kontorer 0.02–0,95 Olf/m2 gulvareal
Klasserom 0.12–0,54 Olf/m2 gulvareal
Forsamlingslokaler 0.13–1,32 Olf/m2 gulvareal
Tabell ovenfor viser at valg av materialer og brukeradferd har avgjørende betydning for hvor mye det må ventileres.
Besøk denne lenken dersom du/dere ønsker mer informasjon om hvordan et luktekammer kan utformes og brukes i praktisk inneklimaundervisning.