Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Planter inne og ute

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Det kan være fristende for en plaget allergiker å mene at boligen, omgivelsene og arbeidsplassen skal være fullstendig uten planter, slik at man er på den sikre siden i forhold til helseproblemer. Men det vil ikke nødvendigvis være noen optimal løsning.

Man gir i så fall avkall på en viktig generell dimensjon i tilværelsen, da nærhet til naturen og plantelivet er av vital betydning for vår livsstandard. Det er påvist klare psykiske og fysiske helsemessige fordeler ved å kunne bevege seg i et grønt miljø i forhold til et sterilt miljø. Alle bør således strekke seg etter å kunne omgi seg med planter.

Det offentlige rom må også i størst mulig grad være tilgjengelig for allergikere og personer med andre overfølsomhetsreaksjoner. De som planlegger vegetasjon omkring og inne i institusjoner som skoler, barnehager, sykehjem, sykehus, servicekontorer, butikksentre og lignende har et særlig ansvar her.