Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Støv

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Støvpartikler i inneklima vil kunne irritere og gi betennelser i slimhinnen i nese, hals og luftveier. Noen vil få tørrhetsfølelse i slimhinnen, mens andre får økt slimproduksjon, tett, irritert nese og hoste.

Husstøv består blant annet av allergener fra støvmidd, dyr og pollen, samt svevestøv/partikler, som for eksempel kjemikalier fra bygget eller røyk fra forbrenningsprosesser. Flere allergener i luften kan føre til økt betennelsesreaksjon eller allergiske anfall som høysnue eller astmaanfall.

Det er store individuelle variasjoner i følsomhet for svevestøv i innemiljøet. Personer med astma, allergi eller annen overfølsomhet i slimhinnene vil være spesielt følsomme. I tillegg er barn særlig utsatt.

Renhold har stor betydning for forurensningen av inneluften. Renhold blir dessverre ofte nedprioritert, delvis grunnet kostnadsbesparelser, men også på grunn av manglende bevissthet om konsekvensene. Et godt og riktig renhold av bygget er nødvendig for at inneklima skal være godt for alle, men spesielt viktig for sårbare grupper.

For å bidra til godt renhold inne er det viktig å ha fokus på å:

  • Hindre at skitt/smuss og støv dras inn i bygget

  • Innrede slik at renholdet blir enklest mulig

  • Bruke moderne rengjøringsmetoder

  • Ha ryddige flater som er lette å rengjøre

  • Etablere en god renholdsplan