Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Støy

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Støy er definert som uønsket lyd. I det ligger det at individuelle forskjeller kan være avgjørende for om man har et støyproblem eller ikke. Forskning bekrefter at støy er et økende helseproblem, og støy fra omgivelsene som man ikke har noen kontroll med, oppleves som ekstra belastende.

Langvarig høy eksponering kan medføre hørselstap og øresus (tinnitus). I tillegg kan støy føre til en rekke plager og sykdommer, som hjerte- og karsykdommer, muskelspenninger, søvnproblemer og fordøyelsesbesvær. Støy virker negativt inn på barns konsentrasjons- og yteevne, og kan forsinke problemløsning. Støy forstyrrer kommunikasjon og delaktighet i sosiale sammenhenger.

Støyforebyggende strategi

For å hindre at støyproblemer oppstår, er det nødvendig å angripe problemene i forkant, det vil si i forbindelse med planlegging av ny arealbruk, ved nybygging, nyetableringer og lignende. Helsetjenesten i kommunen må aktivt være premissgiver i arealplaner og byggeplaner, og ikke bare vurdere klager etter at skaden har oppstått.