Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Dårlig/tung luft

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Tips til handling før du får bistand fra driftspersonell

Her vil du finne praktiske tips til hvordan du kan bedre situasjonen dersom du opplever at det er dårlig/tung luft på arbeidsplassen.

Svar ja eller nei på spørsmålene under, og forsøk noen av tipsene vi foreslår dersom det er behov for det.

Bruk punktene nedenfor ved egenkartlegging av din arbeidsplass i påvente av profesjonell hjelp fra driftspersonell eller andre ressurspersoner i organisasjonen. Du kan også skrive ut punktene som er organisert i en sjekkliste som ligger i høyremenyen.
 

NB! Meldingen du har sendt via mobiltelefonen, PC-en eller nettbrettet går til arbeidsgiver og driftsansvarlig.


 1. Har rommet ventilasjonsmuligheter?

Hvis nei: Gi melding til leder.

- Rom der mennesker oppholder seg skal ha ventilasjonsmuligheter.

 

2. Er ventilasjonen i drift når du er på jobb?

Hvis nei: Gi melding til leder.

- Ventilasjonsanlegget skal starte opp i god tid før rom tas i bruk. Helst gå hele døgnet, men med redusert hastighet når det ikke er ansatte på jobb.


3. Er du i tvil om ventilasjonen fungerer i rommet?

Hvis ja: Sjekk luftstrømmen ved å holde et papirark foran tillufts- og avtrekksventilen i rommet. Liten/ingen bevegelse – kontakt driftspersonell som kan bistå.

- Arket skal suges fast på avtrekksventilen, og blåse bort når du holder det foran tilluftsventilen.


4. Er det rent og ryddig på arbeidsplassen og i rommet?

Hvis nei: Sørg for at skaptopper, vindusposter, hylletopper og gulv er tilgjengelig for renhold, og ikke fungerer som lagerplass.


5. Kan vinduene brukes til lufting?

Hvis ja: Forsøk å iverksette rutiner for rask og effektiv gjennomlufting av rommet.

 

Fakta om ventilasjon

Hensikten med ventilasjon er å fjerne brukt luft som kan inneholde støvpartikler, kjemiske gasser og fuktighet. Ventilasjon erstatter brukt, forurenset luft med frisk og ren luft. God ventilasjon er svært viktig for helsen vår.

 


Fakta om ventilasjon, dårlig/tung luft

Besøk nettsiden www.driftoghelse.no dersom du ønsker:

 

  • Mer kunnskap om ventilasjon
  • Skrive ut sjekklister som kan brukes til kartlegging
  • Sjekke lover, forskrifter og veiledere