Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

For kaldt

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Tips til handling før du får bistand fra driftspersonell

Her vil du finne praktiske tips til hvordan du kan bedre situasjonen dersom du opplever at det er for kaldt på arbeidsplassen. Svar ja eller nei på spørsmålene under, og forsøk noen av tipsene vi foreslår dersom det er behov for det.

Bruk punktene nedenfor ved egenkartlegging av din arbeidsplass i påvente av profesjonell hjelp fra driftspersonell eller andre ressurspersoner i organisasjonen. Du kan også skrive ut punktene som er organisert i en sjekkliste som ligger i høyremenyen.
 

NB! Meldingen du har sendt via mobiltelefonen, PC-en eller nettbrettet går til arbeidsgiver og driftsansvarlig.


1. Er det termometer på innervegg, slik at du kan lese av temperaturen?

Hvis ja: Sjekk hvilken temperatur som vises.

- Det er anbefalt at temperaturen holdes under 22°C i fyringssesongen.

Hvis nei: Hør med leder om det er mulig å få satt opp et termometer i rommet.

- Termometer i rommet vil gi deg rask og effektiv oversikt over temperaturen.


2. Kan du se om det er termostat(er) eller en temperaturføler som styrer varmekildene i rommet?

Hvis ja: Se om termostaten er stilt på 20°C.

- Finnes det en temperaturføler, og er denne tildekket med skap eller reol?

- Er temperaturføleren i samme rom som du arbeider?

- Blir temperaturføleren utsatt for trekk fra vindu eller tilluften fra ventilasjon?

 

3. Er det mulig å regulere varmekilden(e) individuelt?

Hvis ja: Da er det viktig å ha rutine for å sette termostaten i normal posisjon etter regulering.

Hvis nei: Kontakt leder for å drøfte mulighet for individuell regulering.

 

4. Opplever du trekk?

Ja: Sjekk om lokal lufthastighet er høyere enn 0.15 m/s. Sjekk også kalde flater i nærheten (se pkt.5 i sjekklisten).

 

5. Opplever du at det er kalde flater på yttervegg?

Hvis ja: Er det mulig å øke avstanden mellom arbeidsplass og yttervegg?
Er det mulig å plassere noe skjermende i mellom deg og den kalde flaten?

 

6. Er det ubehagelig temperaturforskjell mellom hode og ankel?

Hvis ja: Sjekk temperaturforskjellen med et termometer.

 

7. Bruker du klær som er tilpasset aktivitet, årstid og romtemperatur?

Hvis nei: Tilpass antrekk etter årstid og romtemperatur.

 

8. Opplever du lufta fra ventilasjonsristene som unormal kald?

Hvis ja: Gi melding til leder. Ventilasjonsluften skal være undertemperert. Anbefalt temperatur er 18-19°C.


Fakta om kulde/å være kald:

Her kan du hente mer kunnskap om temperatur.