Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

For varmt

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Tips til handling før du får bistand fra driftspersonell

Her vil du finne praktiske tips til hvordan du kan bedre situasjonen dersom du opplever at det er for varmt på arbeidsplassen.

Svar ja eller nei på spørsmålene under, og forsøk noen av tipsene vi foreslår dersom det er behov for det.

Bruk punktene nedenfor ved egenkartlegging av din arbeidsplass i påvente av profesjonell hjelp fra driftspersonell eller andre ressurspersoner i organisasjonen. Du kan også skrive ut punktene som er organisert i en sjekkliste som ligger i høyremenyen.
 

NB! Meldingen du har sendt via mobiltelefonen, PC-en eller nettbrettet går til arbeidsgiver og driftsansvarlig.


1. Er det termometer på innervegg, slik at du kan lese av temperaturen?

Hvis ja: Sjekk hvilken temperatur som vises.

- Det er anbefalt at temperaturen holdes under 22°C i fyringssesongen.

Hvis nei: Hør med leder om det er mulig å få satt opp et termometer i rommet.

- Termometer i rommet vil gi deg rask og effektiv oversikt over temperaturen.

2. Kan du se om det er termostat(er) eller en temperaturføler som styrer varmekildene i rommet?

Hvis ja: Se om termostaten er stilt på 20°C.

- Finnes det en temperaturføler, og er denne tildekket med skap eller reol? 

- Er temperaturføleren i samme rom som du arbeider?

- Blir temperaturføleren utsatt for trekk fra vindu eller tilluften fra ventilasjon?

- Oppvarmingskilder blir ofte styrt fra en temperaturføler som er plassert på innervegg (termisk stabil, det vil si påvirkes ikke av kuldegjennomgang som kan oppstå i yttervegger med mangelfull isolasjon).

 

3. Opplever du plagsom varme fra varmekilde?

Hvis ja: Er det mulig å øke avstanden mellom arbeidsplass og varmekilde?

- Det bør være avstand mellom varmekilde og arbeidsbord slik at oppvarmet luft kan strømme fritt ut i rommet.

4. Er det mulig å regulere varmekilden(e) individuelt?

Hvis ja: Da er det viktig å ha rutine for å sette termostaten i normal posisjon etter regulering.

Hvis nei: Kontakt leder for å drøfte mulighet for individuell regulering.

 

5. Opplever du plagsom varme fra sola?

Hvis ja: Bruk utvendig solavskjerming dersom det finnes. Mangler utvendig solavskjerming, kontakt leder.

- Det er viktig for inneklima at solavskjerming brukes aktivt på dager med sol, slik at varmestrålene stoppes ute.

 

6. Bruker du klær som er tilpasset aktivitet, årstid og romtemperatur?

Hvis nei: Tilpass antrekk etter årstid og romtemperatur. Varier med å bruke skjorte/bluse og jakke, eller bare skjorte.

7. Opplever du lufta fra ventilasjonsristene som unormal varm?

Hvis ja: Gi melding til leder. Ventilasjonsluften skal være undertemperert. Anbefalt temperatur er 18-19°C.

 


Fakta om varme: