Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Støy

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Tips til handling før du får bistand fra driftspersonell

Her vil du finne praktiske tips til hvordan du kan bedre situasjonen dersom du opplever at det er mye støy på arbeidsplassen.

Svar ja eller nei på spørsmålene under, og forsøk noen av tipsene vi foreslår dersom det er behov for det.

Bruk punktene nedenfor ved egenkartlegging av din arbeidsplass i påvente av profesjonell hjelp fra driftspersonell eller andre ressurspersoner i organisasjonen. Du kan også skrive ut punktene som er organisert i en sjekkliste som ligger i høyremenyen.
 

NB! Meldingen du har sendt via mobiltelefonen, PC-en eller nettbrettet går til arbeidsgiver og driftsansvarlig.


 

Finn ut mer om støykilden

 1. Sjekk om det er tilrettelagt for å prate i telefonen uten å forstyrre naboen
 2. Sjekk om det er knotter som reduserer skrapelyd under stolene
 3. Sjekk om det er lydabsorberende plater/felt i taket
 4. Sjekk om det er støy fra varmekilder
 5. Sjekk om det er sjenerende lyd fra ventilasjonsanlegget
 6. Sjekk om det kommer sjenerende stemmer fra møter og samtaler i naborommet via takplater/vegg
 7. Sjekk om støykilden kan plasseres et annet sted
 8. Sjekk om det er sjenerende støy fra bilvei
 9. Sjekk om det kan være støy som kommer fra utemiljøet


Tilrettelegging og organisering av arbeidsplassen

 • Kan det gjøres endringer av selve arbeidsplassen, for eksempel ved installering av lydabsorbenter som reduserer "ekkovirkning" fra vegger, tak og gulv?
 • Kan arbeidet tilrettelegges, for eksempel ved å velge arbeidsmetoder og arbeidstider som gir mindre støyeksponering?
 • Hvor og hvordan arbeidsutstyr er installert og plassert kan ha stor betydning.

Til teknisk personale:

 • Sjekk om støykilden(e) kan plasseres et annet sted.
 • Sjekk om vibrasjoner kan dempes.
 • Sjekk om støykilden kan bygges inn.
 • Sjekk om støyspredningen reduseres ved å bruke lyddempere, redusere viftehastigheter, skifte ut maskiner og verktøy med mer.
 • Sjekk om det benyttes støydempende materialer nær maskinene eller i lokalet.
 • Sjekk om utstyr og støyproduserende installasjoner blir vedlikeholdt.

Kilde; Arbeidstilsynet.

 


 

Fakta om støy:

Støy er definert som uønsket lyd, og disse deles gjerne inn i to typer:

 1. Irriterende støy fra f. eks. ventilasjonsanlegg, vifte i PC-en og lignende.
 2. Skadelig støy fra støyende omgivelser > 80 dB (A) og impulslyd > 130 dB (C).


Arbeidsgiver skal sikre at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. Dette gjelder også i hvilken grad støy påvirker arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.

Besøk nettsiden www.driftoghelse.no dersom du ønsker:
Mer kunnskap om støy
Skrive ut sjekkliste til egenkartlegging
Sjekke lover forskrifter og veiledere