Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Tørr luft

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Tips til handling før du får bistand fra driftspersonell

Her vil du finne praktiske tips til hvordan du kan bedre situasjonen dersom du opplever at det er tørr luft på arbeidsplassen.

Svar ja eller nei på spørsmålene under, og forsøk noen av tipsene vi foreslår dersom det er behov for det.

Bruk punktene nedenfor ved egenkartlegging av din arbeidsplass i påvente av profesjonell hjelp fra driftspersonell eller andre ressurspersoner i organisasjonen. Du kan også skrive ut punktene som er organisert i en sjekkliste som ligger i høyremenyen.

 

NB! Meldingen du har sendt via mobiltelefonen, PC-en eller nettbrettet går til arbeidsgiver og driftsansvarlig.


1. Er det mulig å senke temperaturen i rommet?

Hvis ja: Senk temperaturen slik at den ikke overstiger 20°C.

- Opplevelsen av tørr luft kan forbedres ved å senke temperaturen.

 

2. Er det rent og ryddig på arbeidsplassen og i rommet?

Hvis nei: Sørg for at skaptopper, vindusposter, hylletopper og gulv ikke er lagerplass, men tilgjengelig for renhold.

- Mye papir bidrar til støv i romluften.

 

3. Er det forurensninger utenfra (støv fra byggearbeid eller annet), som trekker inn i rommet?

Hvis ja: Lukk vinduer og ventiler. Ta bilde av forurensningsområdet slik at du kan dokumentere hendelsen. Orienter nærmeste leder om problemet. Kontakt eventuelt verneombud.

- Mye støv i rommet kan oppleves som dårlig luftkvalitet. Det kan irritere og gi betennelser i slimhinner og luftveier.

 

4. Er det trafikkert vei nær arbeidsplassen, som kan gi forurensning nær og inne i bygningen?

Hvis ja: Biltrafikk bidrar til å forurense uteområdet med eksos (gassform), og ved å slite av asfalten til veistøv (partikler). Denne forurensningen kan komme inn i bygningen. Et tiltak kan være hyppigere renhold av alle overflater.


Fakta om tørr luft:

Tørr luft, eller luft med lavt fuktinnhold, vil i seg selv ikke gi ubehag eller irritasjoner. Det er tilstedeværelsen av luftforurensninger som kan gi ubehag. Er luften fuktig, reagerer vi i mindre grad på de samme forurensningene. Les mer om tørr luft på nettsiden Inneklima.com