Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Oppvarming

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Bygg og boliger skal varmes opp på en slik måte at lukt, støv og gasser unngås. Varmluftsanlegg frarådes. Har bygningen eget fyrrom, må det ikke være direkte forbindelse mellom dette og de øvrige lokaler.