Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Solavskjerming

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

På solrike dager, vår, sommer og høst kan solinnstråling gjennom vinduer uten solavskjerming gi uakseptabel høy operativ temperaturer (følt temperatur for de som oppholder seg inne).

Når det gjelder å stoppe solstrålene ute er det flere muligheter, og vi vil nevne tre av dem.

  • Det er utviklet såkalte «selektive glass» som «slipper dagslyset inn, men holder solvarmen ute». Les mer om operativ temperatur og solstoppglass.
  • Utvendige markiser eller utvendige persienner hindrer strålevarme gjennom vindusflatene. Barnehager bør ha utvendig solavskjerming på alle vinduer som kan få solinnstråling. Utvendig solavskjerming stopper varme solstråler effektivt ute.
  • Plassering av bygget og utforming av fasader med for eksempel inntrukne vindusflater eller takoverbygg over vindusflater, kan skjerme for solinnståling i de  perioder av året hvor sola står høyt og gir størst varmebidrag.

På dager med lav utetemperatur vil vindusflatene fungere som store kjøleflater. Kald luft er tyngre enn romlufta, og vil synke eller «rase» ned mot sofa eller lekeplass inntil yttervegg.

Barn, elever, ansatte og brukere som sitter i sofa inntil vinduer eller yttervegg, vil oppleve ubehag når kald luft raser mot kroppen.

Byggforsk har utarbeidet et blad som omhandler bygningsmontert solskjerming av vinduer, det vil si utvendige persienner, markiser, duker, fast solskjerming og innvendig solskjerming. Bladet gir grunnlag for valg av type solskjerming og en forklaring på hvordan man vurderer effekten av de forskjellige typene.

Suksessfullt forsøk

For å dokumentere hvor gunstige selektive vinduer er, gjennomførte Stiftelsen VEKST allerede i 1994 et eksperiment med to like klasserom i en barneskole i Rælingen kommune.

I det ene rommet ble de vanlige isolerglassene skiftet ut med selektive glass. Det ble deretter satt i gang et omfattende måleprogram som varte i en måneds tid (april).

På en klar dag ble operativ temperatur i hodehøyde «på vindusrekka» målt til 39oC i rommet med vanlige isolerglass, mens den i rommet med selektive glass var 25oC! Forskjellen på 14oC er betydelig, men det som i praksis er avgjørende er at 25oC kan aksepteres, men 39oC er helt uakseptabelt.