Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Temperaturkontroll

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Temperaturen inne betyr mye for trivsel, komfort, arbeidslyst og arbeidsevne, og arbeidshastighet. Både for lav og for høy temperatur gir plager og nedsatt funksjon. 

Derfor er det av stor betydning at den enkelte kan påvirke temperaturen selv ved hjelp av enkel styring og termostater.

Løsninger som gir god temperaturregulering vil oftest ikke være kostnadsdrivende. Det å gi beboere, ansatte og brukere individuell mulighet til å regulere temperaturen etter eget ønske vil bidra til økt trivsel. Ved rehabilitering og oppgradering av varmeanlegg er det viktig å velge systemer som gjør dette mulig.


Under er det opplistet noen hovedmomenter som bør vektlegges i temperaturmiljøet.

I høyremenyen kan du laste ned en sjekkliste med mer detaljerte underpunkter. Dette er spørsmål som du og brukere av rommet må ta stilling til ved å svare ja eller nei. Ved tvil, kontakt eksterne fagpersoner på området.

Sjekkpunkter ved rehabilitering og oppgradering 

 • Er prosjekt- og brukererfaringer vektlagt?
 • Er styring/automatikk med tanke på energisparing og miljø?
 • Er plassering av termostater og følere med tanke kulde og trekk?
 • Er elektriske varmeovner egnet til formålet?
 • Er plassering og størrelse på radiatorer hensiktsmessig?
 • Er gulvvarme, elektrisk eller vannbåren, kun brukt til grunnoppvarming?
 • Er det benyttet ugunstig strålevarme i tak?
 • Er ventilasjon tilpasset varmesystemet med tanke på trekk og varme?
 • Er termostatventiler for vannbåren varme plassert hensiktsmessig?
 • Er det utvendig solavskjerming eller solskjermende glass?
 • Er det mulig å sette vinduene i luftestilling?