Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Ventilasjon

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Hensikten med ventilasjon er å fjerne brukt luft som kan inneholde støvpartikler, kjemiske gasser og fuktighet. Ventilasjon erstatter brukt luft med frisk og ren luft. God ventilasjon er svært viktig for helsen vår. Websiden inneholder kunnskap og sjekklister til kontrollpunkter for å sikre at lufta holder ønsket kvalitet.