Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Omrøring

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Omrøringsventilasjon er den mest brukte måten å tilføre luft på i skoler, barnehager og kontorer. En stor fordel med omrøringsventilasjon er at vi kan tilføre kjølig luft uten at det oppleves som ubehagelig. På den måten kan vi kjøle rommet (fjerne varmeoverskudd) på en effektiv måte.

Ved omrøringsventilasjon tilføres friskluften med relativt høy hastighet utenfor oppholdssonen. Luften danner en stråle. Fasongen på strålen er avhengig av hvordan luften blåses inn, men det vil uansett blandes inn romluft i denne strålen slik at lufthastigheten avtar og temperaturen jevnes ut. Strålen rekker langt inn i rommet fra der den blåses inn. Du kan selv lage en slik stråle ved å blåse mot hånden din. Selv om du holder armen strak vil du kjenne at luften beveger seg.

I praksis vil nesten all lufta i rommet settes i noe bevegelse av en ventilsjonsluftstråle. Forurensninger som kroppslukt og avgasser fra materialer vil med omrøringsventilasjon blandes med romlufta. Vi tilstreber å bruke så mye luft at forurensningene tynnes ut til et nivå hvor de ikke påfører oss ubehag eller helseskade.

En stor fordel med omrøringsventilasjon er at vi kan tilføre kjølig luft uten at det oppleves som ubehagelig. På den måten kan vi kjøle rommet (fjerne varmeoverskudd) på en effektiv måte.

Omrøringsventilasjon

SINTEF/NTNU

Omrøringsventilasjon er den mest brukte måten å tilføre luft på i skoler, barnehager og kontorer. Lufta kan tilføres gjennom rister eller dyser plassert høyt opp på vegg, gjennom rister som blåser opp langs vindu (mindre brukt i dag enn tidligere) eller gjennom tallerken-, lameller eller dyseventiler i tak. Ventilene finnes i et utall utforminger fra ulike leverandører og tilpasses ulike behov.

Det er viktig at den som planlegger ventilasjonsløsninger velger ventiler og plasserer disse riktig i forhold til romutforming, luftmengde og lufttemperatur.

Omrøringsventilasjon omtales også som omblandingsventilasjon eller fortynningsventilasjon.

Fordeler og ulemper 

 

Fordeler

Ulemper

Fortrengning

Gir renere luft i oppholdssonen enn omrøringsventilasjon. Fjerner også effektivt varmeoverskudd.

Fordi lufta tilføres med lavere temperatur enn romlufta, oppstår det trekk ved den delen av gulvet som ligger nær tilluftsåpningen. Krever derfor en sone som ikke brukes til varig opphold.

Omrøring

Luft kan tilføres med lav temperatur uten at det oppstår trekk

Forurensninger spres til hele rommet