Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Vedlikehold

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Byggeiere som tar vare på bygningsmassen tar også vare på helsa til dem som arbeider i, og bruker byggene. Luftveislidelser, allergier og hudplager er vanlige følger av å sluntre unna vedlikehold. I tillegg er det kostbart å måtte bygge nytt altfor tidlig fordi man vil spare noen kroner på vedlikeholdsbudsjettet. Kilde: Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet.