Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Enkel kartlegging

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Før du kan begynne å vedlikeholde bygningen og de tekniske anlegg, er du nødt til å skaffe deg oversikt over antall bygninger og utarbeide enkel beskrivelse av de tekniske anlegg som finnes.

Med tekniske anlegg mener vi:

  • Oppvarmingsanlegg
  • Ventilasjonsanlegg
  • Sanitæranlegg (forbruksvann og avløp)
  • Teknisk uteanlegg

Kunnskap og innblikk i det som finnes av ulike tekniske anlegg på bygget vil være nyttig for å oppnå optilmal og helsemessig drift. Først når du vet hva du har, kan du gjennomføre målrettet tilsyn men enkle funksjonskontroller. Regelmessig gjennomføring av forebyggende driftsrutiner vil bidra til at det enkelte anlegg til enhver tid yter det det skal.

Vær oppmerksom på at det i eldre bygningsmasse ofte vil være ulike tekniske løsninger i takt med tilbygg og påbygning. Dette kan ofte føre til at brukere opplever områder i bygget som er bra og områder som er mindre bra. 

Forberedelser

1. Finn frem tilgjengelig dokumentasjon (det kan ofte være vanskelig)
2. Tegninger over bygg og tekniske anlegg
3. Funksjonsbesrivelser for varmeanlegg, ventilasjonsanlegg, lysanlegg og VVS-anlegg
4. FDV-perm (drift og vedlikeholdsperm)
5. Er du kjent med om det er serviceavtaler for anleggene?
6. Dersom det er serviceavtaler, hva dekker disse?
7. Når var siste servicebesøk?
8. Var alt OK ved siste servicebesøk?
9. Er det rutiner for å være tilstede/være med ved gjennomføring av service?
10. Spør brukerene om det er noen konkrete plager som kan være forårsaket av tekniske installasjoner/-innretninger

Hvordan bli kjent med bygg og de tekniske anlegg?

1. Bla gjennom den informasjonen du har klart å få tak i
2. Hvilke type tekniske anlegg finnes?
3. Er det flere uavhengige anlegg?
4. Finn ut hvor de ulike anleggene er plassert

Nyttige verktøy for bruk ved registrering/kartlegging

1. Bruk sansene dine aktivt! (syn, hørsel, lukt, og følelse)
2. En egnet notatblokk med skriveunderlag
3. Fotoapparat/telefon med kamera
4. Lommelykt/hodelykt
5. Meterstokk
6. Stige/gardintrapp
7. Termometer (gjerne elektronisk)
8. Støvmaske
9. Vernebriller
10. Hansker

Til høyre finner du sjekklister som gir tips til hvordan du kan utføre enkel:

  • Sjekk av varmeanlegg
  • Sjekk av ventilasjonsanlegg
  • Sjekk av belysningsanlegg
  • Sjekk av sanitæranlegg (forbruksvann og avløp)
  • Sjekk av teknisk uteanlegg.