Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Inneklimamålinger

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Denne siden inneholder tips og ideer til hvordan du kan måle inneklima på arbeidsplassen.

I høyremenyen er det måleskjemaer og prosedyrer for å måle:

  • Temperatur
  • Luft (CO2)
  • Lys
  • Trekk
  • Støy
  • Muggsopp
  • Støv
  • Radon

Måling av lufttemperatur
Lufttemperaturen
måles med termometer som vist på figuren. Termometeret bør henges opp på en innervegg i hodehøyde og i god avstand fra sterke varmekilder eller kalde flater. Det vil da vise gjennomsnittsverdien for lufttemperaturen i rommet.

Måling av operativ temperatur
Selv om lufttemperaturen over alt i et rom er 20 0C kan den operative temperaturen foran et stort vindu en kald vinterdag være flere grader lavere. Pga. strålingsutvekslingen vil den operative temperaturen kunne være forskjellig fra sted til sted i et rom. Operativ temperatur måles som regel ved å måle temperaturen inne i en matt, svart kule med en diameter på 5-15 cm. Operativ temperatur kan også beregnes for et punkt i rommet ut fra lufttemperaturen og areal og temperatur på flatene som punktet “ser”.

Måling av strålingstemperaturasymmetri
Strålingstemperaturasymmetrien måles som forskjellen i strålingstemperatur mellom de to siden på en liten plan testflate. Der denne flaten er en vertikal flate som vender ene siden mot en yttervegg og den andre mot en innervegg i et rom, vil størrelsen på strålingsasymmetrien si noe om hvor godt isolert ytterveggen
(inkl. vindusflaten) er. Strålingsasymmetrien måles med spesialinstrumenter. Den kan også beregnes for en gitt plassering av testflaten ut fra størrelse og temperatur på flatene i rommet.