Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Renhold

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Støvpartikler vil kunne irritere og gi betennelser i slimhinnen i nese, hals og luftveier. Ansatte vil få tørrhetsfølelse i slimhinnen, økt slimproduksjon, tett, irritert nese og hoste. Støvet kan også inneholde kjemikalier fra bygget eller allergener fra dyr og planter (pollen), som kan gi økt betennelsesreaksjon eller allergi-/ astmaanfall.

Svevestøvet i lufta som omgir oss er en viktig faktor for følelsen av «tørr luft». Svevestøvet har i tillegg til å gi å ubehag, betydning for utvikling av astma og allergi. «Produksjon» av svevestøv i skoler og barnehager foregår blant annet ved at sand på gulvet sliper på gulvbelegg og danner et svært finkornet støv. Brukerne av bygget bringer sand med seg inn på sko og støvler.

Svevestøv

Fiberdotter, eller såkalte «ullbikkjer» eller «hybelkaniner», dannes vanligvis raskt av fibere fra løsvevde strikkede tekstiler, hår og lignende. De betyr ikke noe for helsen. De pustes ikke inn, og kommer ikke inn på slimhinnene våre.
Det er svevestøv (partikler i luften) som betyr noe i denne sammenhengen. Partikler i luften varierer i størrelse (diameter) fra 0.01 mikrometer (= 1/1000 mm.) og opp til synlige deler av løv, sot, insekter, og lignende.

Sand er slipemiddel på bonevoks og gulvbelegg

 

Sand og bøss på gulv sliter unødvendig på bonevoks og gulvbelegg. Overflaten på gulvbelegget blir fort matt, noe som fører til at renholder må bruke higspeedmaskin og annet energikrevende utstyr hyppig for å få en tilfredsstillende overflate som kan renholdes.

Se forskjellen: Innholdet i glasset til venstre er sand og bøss fra et utesko-klasserom på 60 m2 etter kun én skoledag. Glasset til høyre er fra et innesko-klasserom etter én dag, og viser kun noe få sandpartikler.

Stopp sand og skitt ute!

Et viktig skritt i retning av å bedre miljøet, er å stoppe skitten ute. Hvis en derfor innfører rutiner på at brukerne skal ta på innesko når de er innendørs, kan en oppnå en flere gode effekter. Det blir så å si en kjede av ønskelige hendelser.

Figuren nedenfor viser hvor viktig det er at den enkelte bruker tar ansvar, slik at sand og bøss stoppes ute (kommer).