Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Sanitæranlegg

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Kunnskap og innblikk i det som finnes av sanitæranlegg er nødvendig når det skal utføres forebyggende vedlikeholdsarbeid. Vi tenker da spesielt på kraner, sluk, dusj, WC, bereder.

I eldre bygningsmasse vil det ofte være ulik typer utstyr som er montert i takt med tilbygg og påbygning. Først når du vet hva du har, kan du gjennomføre målrettet tilsyn men enkle funksjonstester.

Mangler du tegninger over sanitæranlegget, kan du ta kontakt med VVS-firma som tegnet bygningen.

Forberedelser: 

 1. Finn frem tilgjengelig dokumentasjon (ofte kan det være vanskelig)
 2. Tegninger over bygg og VVS-anlegg
 3. Funksjonsbeskrivelser for de ulike anlegg
 4. FDV-perm (hva trengs av pakninger/reservedeler)
 5. Spør brukerene om de observerer noe unormalt

 

Hvordan bli kjent med bygg og VVS-anlegg?

 1. Bla gjennom den informasjonen du har klart å få tak i
 2. Hvilke type sanitæranlegg finnes?
 3. Er det sirkulasjon på varmt forbruksvann?
 4. Finn ut hvor beredere er plassert
 5. Finn ut hvor stoppekraner, reduksjonsventiler og filtre er plassert
 6. Er det blandeventil på varmtvannet?

 

Nyttige verktøy for bruk ved registrering/kartlegging:

 1. Egnet verneutstyr og hansker
 2. Sansene dine er nyttige (syn, hørsel, lukt, og følelse)
 3. Notatblokk med skriveunderlag
 4. Fotoapparat
 5. Lommelykt/hodelykt
 6. Meterstokk
 7. Bøtte
 8. Klut til å tørke opp søl
 9. Stige/gardintrapp
 10. Termometer (gjerne elektronisk)

 

Befaring inne, vi ser etter:

 1. Er det synlige lekkasjer noen sted?
 2. Drypper det fra blandebatterier og suser det fra toalett?
 3. Lukter det fra sluk og vannlåser?
 4. Er brannskapene i orden?
 5. Er det behov for å sette lekkasjestopper foran utstyr?
 6. Går pumpen for varmt vann sirkulasjon?
 7. Fungerer blandeventil på varmtvannet?
 8. Er det adkomst til beredere?
 9. Har berederen riktig driftstemperatur? (legionellafare)
 10. Er stoppekraner merket, og fungerer den?
 11. Fungerer reduksjonsventiler?
 12. Er filtere rent slik at vann strømmer fritt?