Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Tekniske uteanlegg

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Kunnskap og innblikk i det som finnes av VVS-anlegg er nødvendig når det skal utføres forebyggende vedlikeholdsarbeid. Vi tenker da spesielt på rensing av sluk/avløp ved varsel om ekstremnedbør.

Mangler du tegninger over uteanlegget, skal dette finnes i kommunen.

Forberedelser: 

 1. Finn frem tilgjengelig dokumentasjon (finnes ofte hos kommunen)
 2. Funksjonsbeskrivelser som vise hva som finnes i kummene
 3. Er du kjent med om det er serviceavtaler/tømmerutiner for anleggene?
 4. Dersom det er serviceavtaler/tømmerutiner, hva dekker disse?
 5. Når var siste servicebesøk?
 6. Var alt OK ved siste servicebesøk?
 7. Spør brukerene om det er noen konkrete luktplager fra sluk og lufteledninger.

 

Hvordan bli kjent med bygg og teknisk uteanlegg?

 1. Bla gjennom den informasjonen du har klart å få tak i
 2. Hvilke type annlegg finnes?
 3. Hvor mange annlegg er det?
 4. Finn ut hvor kummer, stoppekraner, slamavskillere med mer er plassert

 

Nyttige verktøy for bruk ved registrering/kartlegging:

 1. Egnet bekledning, egnede hansker, støvler, ansiktsskjerm, maske og annet oppdraget krever
 2. Sansene dine er nyttige (syn, hørsel, lukt, og følelse)
 3. Notatblokk med skriveunderlag
 4. Fotoapparat
 5. Lommelykt/hodelykt
 6. Meterstokk
 7. Stige/gardintrapp

 

Befaring ute, vi ser etter: 

 1. Brannkum
 2. Stoppekran
 3. Slam-avskiller
 4. Overvannskum (fordrøyningsmagasin)
 5. Septikkum
 6. Lufteledninger
 7. Taknedløp mot kum

 

Funksjonskontroll ute, vi sjekker:

 1. Om brannkummen er merket og tilgjengelig i alle årstider
 2. Om kum med hovedstoppekran er merket og tilgjengelig i alle årstider
 3. Om septikkum er merket og tilgjengelig i alle årstider
 4. Om lufteledninger kan påvirke inneklima ved plassering nær luftinntak og vindu