Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Utemiljø

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Uteområdet har ulike behov for tilsyn og drift i de ulike årstider. Oppgaver som skal gjøres i de ulike årstider blir synliggjort dersom året deles inn i praktiske gjøremål som skal utføres vår, sommer, høst og vinter.