Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Varmeanlegg

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Kunnskap og innblikk i det som finnes av ulike oppvarmingskilder i bygget vil være nyttig for å oppnå optilmal og helsemessig drift. Regelmessig gjennomføring av forebyggende driftsrutiner vil bidra til at anleggene til enhver tid gir ønsket romtemperatur.

Vi deler inn varmeanlegg i to hovedgrupper:

  • Direkte elektrisk oppvarming (f.eks. panelovner, elektrisk gulvvarme)
  • Vannbåren oppvarming (f.eks. radiatorer, vannbåren gulvvarme)

I eldre bygningsmasse vil det ofte være ulike oppvarmingsløsninger i takt med tilbygg og påbygning. Først når du vet hva du har, kan du gjennomføre målrettet tilsyn men enkle funksjonskontroller.

Forberedelser vil være å:

1. Finne frem tilgjengelig dokumentasjon som FDV-perm (drift og vedlikeholdsperm)

2. Finne frem tegninger over bygget der varmeanlegget er inntegnet

3. Finne frem funksjonsbesrivelser for de ulike anleggene

4. Sjekke om det er serviceavtaler for anleggene og hva disse inneholder

5. Finne ut når det sist var servicebesøk og hva ble gjort, eller påpekt av feil/mangler

6. Spørre brukerene om det er noen konkrete plager som kan knyttes til temperaturen.

Hvordan bli kjent med bygg og varmeanlegg?

1. Bla gjennom den informasjonen du har klart å få tak i

2. Hvilke type varmeanlegg finnes

3. Hvor mange varmeanlegg er det?

4. Finn ut hvor varmeanlegg og temperaturfølere/termostater er plassert

Nyttige verktøy for bruk ved registrering/kartlegging

1. Bruk sansene dine aktivt (syn, hørsel, lukt, og følelse)

2. En egnet notatblokk med skriveunderlag

3. Fotoapparat

4. Lommelykt/hodelykt

5. Meterstokk

6. Termometer

7. IR-måleinstrument for måling av overflatetemperatur være nyttig

Befaring ute, vi ser etter

1. Varmekabler i inngangsparti

2. Varmekabler i trapper

3. Varmekabler i takrenner og nedløp

4. Varmekabler/følere i innvendige taksluk

Befaring inne, vi ser etter

1. Plassering av inventar i forhold til varmekilder

2. Plassering av termostater (på hver ovn eller romføler på innervegg)

3. Er termostater låsbare for å forhindre uønsket regulering (viktig på skoler/sykehjem)

4. Det er fritt for søppel mellom varmekilde og yttervegg (en plass som dessverre brukes til søppelkasse)

5. Er det termometer i hvert rom (bør henge på innervegg ca 150 cm. over gulv)

Funksjonskontroll ute, vi sjekker

1. Om varmesløyfer i inngangsparti fungerer og at styringen virker

2. Om varmeslyfer i trapper fungerer og at styringen virker

3. Om varmekabler i takrenner og nedløp fungerer, og at styringen virker (kun driftes ved behov)

4. Om varmekabler/følere i innvendige taksluk fungerer, og at styringen virker (kun driftes ved behov)

Funksjonskontroll inne, vi sjekker

1. Om det er mulig å flytte inventar og utstyr bort fra varmekildene (effektiv oppvarming og for å unngå kaldras)

2. Om termostene er innstilt på ønsket temperatur

3. Om termostatene og følere kan låses (tuklesikre)

4. Om det er mulig å flytte romføler fra kald yttervegg til innervegg ved å forlenge ledningen

5. Om det er mulig å komme til bak varmekildene for å rengjøre og fjerne søppel og bøss

6. Bruk medbrakt termometer for å sjekke om termometeret på innervegg viser korrekt verdi

 Funksjonskontroll av varmeanlegget i drift, vi sjekker

1. Om alle varmekildene i rommet varmer

2. Om det er ulyder i varmeanlegget (gjelder vannbårent anlegg)

3. Om det er unormal lukt som kan skyldes søppel/bøss som varmes opp inne i ovnen

4. Om varmeanlegget slås på til riktig tid slik at brukere opplevere komforttemperatur

Det henvises til kapittel Tekniske løsninger for mer kunnskap på dette området.