Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Ventilasjon

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Kunnskap og innblikk i det som finnes av ventilasjonsmuligheter på bygget vil være nyttig for å oppnå optilmal og helsemessig drift. Før du kan begynne å vedlikeholde og etterse ventilasjons-installasjonene, må du skaffe deg oversikt over hvilke type anlegg du har.

Regelmessig gjennomføring av forebyggende driftsrutiner vil bidra til at anlegget yter det det skal (luft inn og ut). Dessverre kan det ofte være en utfordring med adkomsten, noe som ofte fører til manglende ettersyn.

I eldre bygningsmasse vil det ofte være ulike ventilasjonsløsninger i takt med tilbygg og påbygning. Først når du vet hva du har, kan du gjennomføre målrettet tilsyn men enkle funksjonskontroller.

Forberedelser: 

 1. Finn frem tilgjengelig dokumentasjon (ofte kan det være vanskelig)
 2. Tegninger over bygg og de tekniske anlegg
 3. Funksjonsbeskrivelser for de ulike ventilasjonsanlegg
 4. FDV-perm (drift og vedlikeholdsperm)
 5. Er du kjent med om det er serviceavtaler for anleggene?
 6. Dersom det er serviceavtaler, hva dekker disse?
 7. Når var siste servicebesøk?
 8. Var alt OK ved siste servicebesøk?
 9. Spør brukerene om det er noen konkrete plager som kan være forårsaket av ventilasjonen.

 

Hvordan bli kjent med bygg og ventilasjonsanlegg?

 1. Bla gjennom den informasjonen du har klart å få tak i
 2. Hvilke type ventilasjonsanlegg finnes?
 3. Hvor mange ventilasjonsanlegg er det?
 4. Finn ut hvor ventilasjonsanleggene er plassert

 

Nyttige verktøy for bruk ved registrering/kartlegging:

 1. Sansene dine er nyttige (syn, hørsel, lukt, og følelse)
 2. Notatblokk med skriveunderlag
 3. Fotoapparat
 4. Lommelykt/hodelykt
 5. Meterstokk
 6. Stige/gardintrapp
 7. Termometer (gjerne elektronisk)
 8. Toalettpapir for å registrere luftbevegelse

 

Befaring ute, vi ser etter: 

 1. Luftinntak i yttervegg
 2. Luftinntak i vindu
 3. Luftinntaksrister for mekanisk ventilasjon
 4. Luftavkast avkastrister/hetter for mekanisk ventilasjon
 5. Utvendige ventilasjonsaggregat på tak
 6. Utvendige ventilasjonsaggregat på vegg
 7. Adkomstmuligheter til ventilasjonsaggregater

 

Befaring inne, vi ser etter:

 1. Spalteventiler i yttervegg
 2. Spalteventiler i vindu
 3. Tilluftsventiler i rom
 4. Avtrekksventiler i rom
 5. Hvor ventilasjonsrommene er
 6. Om det enkel adkomst til ventilasjonsrom

 

Funksjonskontroll ute, vi sjekker:

 1. Om spalteventiler er tildekket med vegetasjon
 2. Om spalteventiler er stengt av ny panel eller murt igjen
 3. Om luftinntak er plassert slik at det ikke kommer inn regn/fukt
 4. Om luftinntak er plassert slik at det ikke kommer inn snø

 

 Funksjonskontroll inne, vi sjekker:

 1. Om det kommet luft gjennom spalteventiler i yttervegg
 2. Om det kommer luft gjennomg spalteventiler i vindu
 3. Om det kommer luft ut av tilluftsventiler i rom
 4. Om det trekkes luft inn i avtrekksventiler i rom

NB! Ved enkel strømningssjekk kan det brukes toalettpapir. Ta gjerne bilde av av testen, slik at effekt kan dokumenteres.

 

 Funksjonskontroll av tekniske anlegg i drift, vi sjekker:

 1. Hører du at ventilasjonsanlegget går?
 2. Dersom anlegget går, hører du ulyder/skurring/subbing?
 3. Er det unormal lukt i rommet?
 4. Lukter det kloakk eller brent elektrisk materiell?
 5. Oppleves rommet unormalt varmt?

 

Tekniske anlegg som er stoppet, vi sjekker:

 1. Om anlegget kan slås av med servicebryter. Dersom ja, gå videre
 2. Gå ikke videre dersom anlegget ikke lar seg stoppe!
 3. Kan inspeksjonsluker åpnes?
 4. Hent frem sjekkliste for denne type anlegg fra høyremenyen.