Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Renhold og helse

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Renholdet kan avgjøre om innemiljøet er godt eller dårlig, og om noen blir syke eller holder seg friske. Med renhold mener vi ikke bare rengjøringen, selv om rengjøring er en viktig del av det hele. Denne artikkelen er skrevet av prof. emeritus Kjell Aas. I artikkelen henvises det til kvalifisert skjønn- metoden (KSM) i skoler, barnehager og yrkesbygg.

Godt renhold betyr at vi:

 • passer på å trekke inn minst mulig smuss og forurensninger
 • har sørget for en innredning som er renholdsvennlig og lett å nå
 • forsøker å utføre renhold med så lite renholdskjemi som mulig slik at kjemiske stoffer ikke avgasser og sette seg på støvet
 • tilrettelegger for renhold (aktive brukere)
 • gjennomfører rengjøring ofte nok, grundig, med egnet utstyr og på riktig måte

 

Renhold mot smitte

Godt renhold betyr også at hver og en av oss passer på å ha god hygiene selv, og at vi holder god hygiene på steder der det kan komme bakterier og andre smittestoffer, slik som for eksempel på toaletter.

De fleste vet hvor viktig hygienisk renhold og rengjøring er for helsen. Hvis dette svikter på noe sted, oppstår det lett smitte. Det merkes særlig fort under epidemier av «magesjau» med kvalme, oppkast og diaré. Noen slike epidemier kan kreve meget strenge hygieniske krav i barnehager og skoler. Les mer om dette hos Folkehelsa.

Renhold mot svevestøv

Men godt renhold i alle oppholdsrom er viktigere for helsen enn de fleste aner, selv om svikt i dette ikke gir så akutte plager som når hygienen er dårlig. La oss kort fastslå at det ikke er «forsvarlig renhold» hvis noen blir syke av støvet. Dessverre er det mange som blir syke i skoler som holder for dårlig rent.

Hvorfor?

Dårlig renhold fører til at det hoper seg opp støv. Det meste støvet, og det som blir mest skadelig, samler seg gjerne litt høyt oppe eller i reoler og hyller som ikke rengjøres ofte.

Sand på gulvet er for tungt til å sveve, men sanden kan virke som slipemiddel når du går på gulvet, og da kan overflatebelegget på gulvet bli finslipt og bli svevestøv. Støv på gulvet skal helst ikke bli svevestøv. Derfor brukes mopp, og absolutt ikke feiing med kost. Bruk av kost sender støvet opp i luften sammen med alt det andre støvet.

Det samler seg lett opp støv på alle vannrette flater - også høyt oppe, og vanligvis mest der. Når noen beveger seg i rommet, og hver gang noen åpner og lukker en dør eller vindu, vil noe av dette støvet virvles ut som svevestøv. Så svever det i luften til det lander på en ny flate, eller til det blir pustet inn. I mange undervisningsrom er det så mye svevestøv, at hver elev puster inn flere millioner partikler hver skoletime. Aller verst er det der det er teppegulv (bortsett kanskje fra det første året eller to).

Til godt renhold hører det altså å ha minst mulig av støvsamlende områder og materialer. Det omtales i KSM pkt 8. Støvsamlere (Lodden- og hyllefaktor).

Hva skjer?

Når du puster inn svevestøv, møtes det av litt fukt i slimhinnene, og da løses kjemien og det trekker inn i deg. Med så mange partikler som pustes inn, kan det bli nok kjemi til å forstyrre. Selv om din indre kjemi egentlig er fabelaktig, kan det bli for mye. Der er det stor forskjell på hva og hvor mye vi tåler og ikke tåler (les Du er fabelaktig).

Det er altså særlig svevestøv som kan gå ut over helsen, og det er kjemiske stoffer som er med på å skade. Derfor betyr godt renhold å holde mengden av forurensende kjemi så lav som praktisk mulig. Dette inngår i Kvalifisert Skjønn Metoden (KSM) som punkt 3: Spesielle forurensninger inne , og punkt 4:Vanlige (andre) forurensninger inne.

Disse sidene av renhold er noe som vi alle kan hjelpe til med, og på den måten trygge både vår egen og andres helse. Men noe støv med ulike forurensninger er ikke til å unngå, så da gjelder det at rengjøringen fjerner det som kan skade oss.

I KSM punkt 9 Renhold og rengjøring vil du se at renholdet (medregnet rengjøring) bare kan kalles godt nok når det i tillegg til god daglig rengjøring også gjennomføres tilstrekkelig rengjøring av reoler, hyller, høye vannrette flater, oppsiden av hengende lyskilder osv. Det må gjøres flere ganger i året i tillegg til årlig hovedrengjøring.

Svevestøv er som glidefly og hang-glidere lastet med kjemisk «søppel».

Hvis vi selv bidrar til godt renhold samtidig som vi får til å ha riktig temperatur, riktig fuktighet, riktig luftskifte og ellers gode nok forhold inne (se Kvalifisert skjønn metoden), så er det iallfall ikke innemiljøets feil om du blir syk. Med godt inneklima verger du helsen din. Også her gjelder Bjørnsons gode råd i sangen «Jeg vil verge mitt land»:

«Hva du evner, kast av i de nærmeste krav!» - og innemiljøet ditt er noe av det som er aller nærmest.

Noe av svevestøvet kan vi se, særlig når det virvler omkring i lysstråler. Det er imidlertid bare de største partiklene. De aller fleste partiklene er så små at vi ikke kan se dem uten forstørrelsesglass eller mikroskop. Det er dem det pustes inn mest av, og mange er så små at de kan pustes dypt inn i lungene, og derfra kan de komme helt inn i oss gjennom lungeblærene. I luftveiene og lungene kan de øke risikoen for slimhinneplager, infeksjoner, allergier og astma. De som kommer lengre inn i oss, kan gi eller bidra til allmensymptomer av forskjellig slag. Undersøkelser i barneskoler har vist sammenhenger mellom «høyt støv» og plager hos et betydelig antall elever (i tillegg til noen tilfeller av astma og allergiske reaksjoner).

Symptomer

 • Irriterte slimhinner

 • Tett nese, nysing, snue

 • Hyppige forkjølelser

 • Hoste og heshet

 • Hodepine*

 • Tung i hodet*

 • Konsentrasjonsproblemer*

 • Uvel, slapp*

 • Veldig trett*

(Statistisk signifikans( p-verdi) 1/ for disse funnene var mellom 0.001 og 0,006)

Alle disse plagene kan selvfølgelig ha mange forskjellige årsaker, men det er klart at et dårlig inneklima kan ha skylden.

Hva er det som virker slik?

Allergenkilder og allergener2/Støvet kan ha skadelige egenskaper i seg selv.

Slik er det for eksempel med støv fra katter, hunder og andre dyr. Det kan øke sykdom og plager hos mange med allergi mot dyr.

I «Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv» står det at dyr ikke skal trekkes inn i barnehager og skoler, og det overholdes strengt av de fleste. Likevel kommer det mye av slikt støv inn i barnehager og skoler og andre offentlige bygninger. Det er fordi alle som har dyr hjemme, bærer med seg mye støv fra dyrene i klær og hår. Slikt støv drysses av mange steder inne. Undersøkelser har vist at det i barnehager og undervisningsrom på skoler er så mye allergener fra hund og katt i støvet at det tilsvarer at «en halv katt og en halv hund er tilstede hele tiden».

Støvet kan også inneholde andre allergener.

I pollensesongen for henholdsvis rakler, gress og burot kan det komme mye pollen fra disse plantene inn i rommene og bli en del av støvet. Gjennom hele den frostfrie perioden av året kommer det også masser av muggsoppsporer3/inn og bidrar til allergireaksjoner. Er det samtidig høy luftfuktighet eller fuktskadet materiale, kan det føre til muggsoppvekst som øker allergi- og astmarisiko, men også bidra til helseskade hos andre med blant annet økt infeksjonstendens i luftveiene, hodepine, unormal tretthet og svekket læring. (Se Fuktskade og helseskade).

Kjemiske stoffer i og på støv

Noe av støvet kommer inn utenfra både med smuss og med luften. Smuss som tråkkes inn, kan inneholde mye annet uønsket. Derfor er det en viktig del av renholdet å sette fra seg uteskoene eller bruke overtrekk på uteskoene for alle som ferdes inne i barnehager og skoler. Unnlates det, kommer det mye uønsket kjemi inn i støvet. Det er blant annet vist at støv i undervisningsrom kan inneholde ganske mye bly der elevene kommer til skolen fra steder med mye biltrafikk. Verst blir det der det er teppegulv.

Om uteluften er forurenset, kommer det også mye støv inn med den hvis bygget ikke har balansert ventilasjon med gode filtre og vinduslufting. Godt renhold betyr derfor også at vinduslufting gjennomføres når uteluften er god (også med hensyn tatt til pollenallergikere). Se KSM pkt 1 Uteluft ved luftinntak.

Forurenset uteluft kan inneholde ikke bare støv, men også kjemiske stoffer i gassform. Fri gass i uteluften kommer inn og kan bidra til forurensning av inneluften, men det dannes og frigjøres mye, mye mer av kjemiske stoffer innendørs enn ute. De kommer fra materialer i bygget, vedlikehold, bruksgjenstander og -materialer, fra menneskene selv og det de har på seg, fra mat og alle tenkelige og utenkelige steder. Mye av den kjemien finner seg sitteplasser for en stund, og så avgis den kjemien igjen langsomt til luften. Det er derfor det kan lukte vondt for eksempel av gardiner i lang tid.

Milliarder på milliarder av støvkorn gir sitteplass for mange av de kjemiske stoffene. Støv som ligger lenge, samler opp mer og mer kjemi. Når det så virvles ut i luften, har de med seg kjemisk last. Hvert eneste lite svevestøvskorn (partikkel) er som et bittelite glidefly, hangglider eller paraglider med kjemisk last.

Ordforklaring

1/Statistisk signifikans = uttrykk for hvor sannsynlig det er at sammenhengen er tilfeldig. Det uttrykkes med «p» (probabilitet, latin for sannsynlighet). Når p = 0,001 betyr det at det er en 10 tusendels mulighet for at funnet er tilfeldig.

2/Allergener = stoffer (molekyler) som gir allergi og utløser allergisk reaksjon hos mennesker med allergi.

3/Muggsoppsporer = frøene til ulike muggsopper

Kilde: Artikkelen er skrevet av prof. emeritus Kjell Aas.