Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Luftfuktighet

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Fukt og muggsoppskader er et stort inneklimaproblem som kan forårsake alvorlige helseproblemer. Høy luftfuktighet vil kunne danne grobunn for vekst av mikrobiologiske organismer som sopp, midd og bakterier.

Dette vil så kunne gi helseplager fra slimhinner i nese, hals og lunger. Fukt og muggsoppskader kan gi økt forekomst av astma, flere og verre luftveisinfeksjoner og generelle plager som hodepine, unormalt tretthet og nedsatt arbeidsevne.

Det er derfor viktig å holde luftfuktigheten i boligen på et lavt nivå ved å sørge for god ventilasjon i rom med høy fuktproduksjon (bad, vaskerom og lignende).

 

Gode råd for luftfuktighet i hjemmet

1 - Hold relativ luftfuktighet mellom 20–40%  i varme oppholdsrom i fyringssesongen. I kjøligere rom (15 til 18°C) kan luftfukten være opp til 50%.

2 - Om sommeren kan luftfukten ligge høyere, men bør ikke over 60%.

3 - Klær skal kun tørkes i rom som tåler fukt, dvs i baderommet/vaskerom. Bruk eventuelt tørketrommel med kondensfjerning.

4 - Sørg for god ventilasjon på baderom/vaskerom. Det skal være lufteventil og luftspalte under døren inn til baderom/vaskerom for å få god gjennomlufting.

5 - Ikke dusj med baderomsdøren åpen.

6 - Gjennomlufting av hus/leilighet 2-3 minutter hver dag i vintersesongen.

7 - Bruk kjøkkenvifte ved matlaging.

8 - Pipeløse gassovner anbefales ikke da disse produserer mye luftfuktighet.

9 - Unngå bruk av luftfukter