Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Store epidemilogiske studier har beskrevet en viss øket risiko for prematuritet (for tidlig fødsel), svangerskapsforgiftning, lav fødselsvekt og misdannelser dersom mor har astma. Denne risikoen er imidlertid svært lav og forbindes stort sett med dårlig kontrollert astma.

Det er ikke farlig å bli gravid om man har astma og man bør behandle astmaen som normalt også under graviditeten.

 

 

Det er viktig å huske at en velkontrollert astma er best for både deg og ditt kommende barn. Man bør ta astmamedisiner på vanlig måte også under svangerskapet. Vanlig astmamedisin er ikke skadelig for barnet i magen, men behandlingen ved kraftige anfall er ikke nødvendigvis like trygg.

Generelt kan man si at astma under graviditet forblir uforandret for 1/3, forverres for 1/3 og bedres for 1/3. Gjennomsnittlig sett er det status quo, likevel vil altså 2/3 merke en forandring.

Det er vanskelig å spå hva som skjer med din astma ved graviditet, men studier viser at det er de med dårlig kontrollert astma som har størst sjanse for forverring under svangerskap. Snakk med legen din dersom du er usikker eller opplever at astmaen er blitt verre.

 

Astmakontroll og graviditet

Amerikanske studier viser at alvorlig forverring av astma kan henge sammen med lav fødselsvekt hos barnet. Man har ingen klare bevis på at det kan føre til for tidlig fødsel. Data fra samme studie viser derimot at bruk av inhalasjonssteroider minsker risikoen for forverring av astmaen, noe som er viktig både for mor og barn.

 

Andre antydede, men ikke beviste, sammenhenger

En studie fra Quebec i Canada i 2005 viste ingen øket risiko for graviditetshypertoni (høyt blodtrykk i svangerskapet) eller svangerskapsforgiftning hos kvinner som brukte inhalasjonssteroider.

Man fant imidlertid en kobling mellom kortisontabletter (orale steroider), som tegn på kraftig og ukontrollert astma, og høyt blodtrykk / svangerskapsforgiftning. Det siste betyr økt sjanse for høyt blodtrykk eller svangerskapsforgiftning om man har en kraftig og ukontrollert astma slik at man blir nødvendig å behandle den med kortisontabletter. 

Liknende funn ble gjort i en amerikansk undersøkelse fra 2006, der man fant sammenhenger mellom nedsatt lungekapasitet og økt forekomst av høyt blodtrykk og for tidlig fødsel. Man tolker dette som en gjenspeiling av komplikasjoner ved dårlig kontrollert astma. Man fant også en viss sammenheng mellom kortisontabletter og for tidlig fødsel eller lav fødselsvekt.

Svenske rapporter basert på helsedata fra 1984 – 1995 viser liknende sammenhenger.

Konslusjon: God kontroll på og riktig medisinering av din astma under svangerskapet er din forsikring mot uønskede komplikasjoner.  

 

Keisersnitt og astma

Svenske, amerikanske og britiske studier viser økt frekvens av keisersnitt i gruppen med moderat eller kraftig astma. Blant kvinner med både inhalasjonssteroider og orale steroider i tidlig graviditet, det vil si kvinner med den dårligst kontrollerte astmaen, var keisersnittfrekvensen dobbelt så høy som gjennomsnittet i normalbefolkningen.

Selve fødselen påvirkes ikke av astma. Man behandler gravide med astma på samme måte som andre.

 

Allergisk rhinitt og astma

Allergisk rhinitt (høysnue) er nært forbundet med astma og kan bidra til en forverring av astmaen under graviditet. Behandling av allergisk rhinitt inngår således i behandlingen av astma.

 

Anfallsmedisiner

Korttidsvirkende beta2-agonist (Airomir®, Bricanyl®, Buventol®, Terbasmin® og Ventoline®) kan brukes som normalt under graviditet. Det er ikke påvist noen kobling mellom bruk av disse preparatene og misdannelser.

 

Kortisonpreparater

Beklometason (Aerobec® og Beklomet®), budesonid (Pulmicort® og Giona®) og flutikason (Flutide®) er preparater som brukes av et stort antall gravide kvinner. Budesonid er det preparatet som har best dokumentasjon og anbefales således i første rekke. Det finnes heller ingenting som skulle tyde på at flutikason skulle være koblet til noen øket risiko.

Inhalasjonskortison bør anvendes som normalt under graviditeten.

Gravide som har brukt leukotrieneantagonost (Singulair®) før graviditeten og har god effekt kan fortsette med denne behandlingen. Bruk av kombinasjonspreparater til inhalasjon (Inuxair®, Seretide® og Symbicort®) viser heller ingen økt risiko under svangerskapet.