Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Radon

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Radon er en kreftfremkallende radioaktiv gass som trenger inn i boligene fra grunnen, enten fra naturlige bergarter eller tilkjørte fyllmasser. Kreftrisikoen øker med tiden man oppholder seg i gassen og spesielt med samtidig utsettelse for tobakksrøyk.

Det oppfordres derfor til å måle radon i alle boliger, så vel som i barnehager og skoler.

 

Hvorfor bry seg om radon?

Radon forårsaker lungekreft, og risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden. Det finnes ingen nedre terskelverdi for når radon gjør skade.

Risikoen er høyest for de som aktivt røyker eller har røykt. Risikoen ved radoneksponering er nemlig rundt 20 ganger større for røykere enn for personer som aldri har røykt, men risikoen er også betydelig for ikke-røykere.

For å redusere risikoen i eksisterende bygg kan man gjennomføre radonreduserende tiltak. For eksempel ved å halvere radonnivået halveres risikoen for å utvikle lungekreft forårsaket av radon. (Kilde, Statens Strålevern.)

 

HMS-momenter man bør sjekke ut

- Er det utført langtidsmålinger av radon i vinterhalvåret med bruk av sporfilmmetoden rom som ansatte og barn/elever oppholder seg?

- Er skolens ledelse og de ansatte kjent med måleresultatene?

- Er det rutiner for å urføre målinger av radon når rom i underetasjen/kjeller tas i bruk til oppholdsrom?

- Er det rutiner for måle radon etter ombygginger?

- Er rutiner som sikrer at byggteknisk forskrift krav til forebyggende radontiltak og grenseverdier utfører når det bygges nytt?

- Er det manglende dokumentasjon over radonmålinger, bør leder ta kontakt med kommunens miljørettet helsevern for å få utført nødvendige målinger.