Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Støv/Renhold

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Støvpartikler vil kunne irritere og gi betennelser i slimhinnen i nese, hals og luftveier. Ansatte vil få tørrhetsfølelse i slimhinnen, økt slimproduksjon, tett, irritert nese og hoste. Støvet kan også inneholde kjemikalier fra bygget eller allergener fra dyr og planter (pollen), som kan gi økt betennelsesreaksjon eller allergi-/ astmaanfall.

Hvorfor bry seg om støv og renhold?

De fleste ansatte vil ha en ren og trivelig arbeidsplass. Ansatte med astma, allergi eller andre overfølsomhetssykdommer vil være spesielt følsomme for svevestøv i innemiljøet.

Et godt og riktig renhold av bygget er nødvendig for at inneklima skal være godt for personer med astma- og allergisykdommer eller andre overfølsomhetssykdommer.  

 

HMS-momenter man bør sjekke ut

- Er det avskrapningsrister foran alle ytterdører?

- Er det avskrapningsmatter og fuktabsorberende matter inne?

- Er støvsanering vektlagt i renholdsplanen?

- Er innesko noe alle bruker?

- Er det tilrettelagt med overtrekkshetter for foresatte og besøkende?

- Er det nok skohyller?

- Er det skap slik at uteklær, hjemmeklær og gymtøy kan låses inn/skjermes?

- Er det rutiner for å ta med renholdstjeneste på råd ved innkjøp av inventar og utstyr?

- Er rengjøringsmetodene som brukes tørre?

- Er det rutiner som sikrer at alle flater blir ryddet slik at det er lette å rengjøre?

- Er samhandling og brukermedvrirkning tema når renhold settes på dagsorden?