Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Temperatur

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Høy innetemperatur gjør oss mer følsom for forurensninger i luften (svevestøv og avgassinger). Dette skyldes at høy temperatur bidrar til å tørke ut tårevæsken i øynene, noe som kan gi smerter og betennelser i øynene.

”Det er over 30 varmegrader på jobben. Kan jeg gå hjem?”

Les hva Arbeidstilsynet svarte >>

 

Hvorfor bry seg om temperatur på arbeidsplassen?

Mennesker som bruker linser på øynene vil for eksempel være spesielt sårbare for høye temperaturer på arbeidsplassen.

Høy innetemperatur vil i også medføre økt avgassing fra materialer (maling, møbler, tekstiler og lignende) og disse avgassene vil kunne føre til betennelsesreaksjoner i slimhinner i luftveiene og forverre astma og allergisykdommer.

For høye eller lave temperaturer på arbeidsplassen kan gi helseplager som nedsatt konsentrasjon, ytelse trøtthet og hodepine.

 

Trekk på arbeidsplassen

Det er viktig at ansatte ikke utsettes for trekk, eller har en arbeidsplass som har temperaturforskjeller mellom ulike kroppsdeler. Er arbeidsplassen inntil en varmekilde og vindu vil det gi mye varme nedentil mens kaldras/kjøl fra vinduet gir avkjøling av hode, nakke og skuldre.

Kalde yttervegger (yttervegger med dårlig isolasjon) kan føre uønsket kald arbeidsplass i den kalde årstiden og varme arbeidsplass i den kalde årstiden. Slike temperaturforskjeller kan bidra til muskelsmerter, muskelstramminger og hodepine og gir ofte snue. Noen vil oppleve at tilluft fra i ventilasjonsanlegg vil oppleves som trekk. Lav lufttemparatur som kommer ut av tilluftsventieler i tak eller høyt oppe på veggen eller via don plassert ved gulvet kan bidra til kjøl og trekk.

Strålevarme er en vanlig årsak til bl.a. hodepine. Det opptrer hyppig ved manglende eller dårlig solavskjerming.

 

HMS-momenter man bør sjekke ut

- Er lufttemperaturen i området 20–22 ºC i fyringssesongen?

- Er det termometer på innervegg i alle rom? ca 150 cm. over gulv

- Er avstand fra yttervegg og vindu tema? (Kaldras, kjøl og trekk)

- Er det rutiner for å drøfte påkledningen, aktivitetsnivå og lufttemperatur?

- Er varmekildene styrt av temperaturføler plassert på innervegg?

- Er inneklimavennlige oppvarmingsløsninger tema når det bygges nytt eller rehabiliteres?

- Er det rutiner for å sjekke temperaturen på tilført luft? (skal være litt undertemperert)

- Er det arbeidsplasser inntil don eller tilluftsventiler?