Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

HMS-støtte

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Ved behov for tilrettelegging på arbeidsplassen kan det ofte være behov for bistand fra personer som har kompetanse på området. Det bør ikke være kostnadskrevende å tilrettelegge det fysiske arbeidsmiljøet for ansatte med astma, allergi eller inneklimasykdommer bør ofte ikke være kostnadskrevende.