Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Arbeidstilsynet

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Arbeidstilsynet starter våren 2009 tilsyn med skolene og skoleeiers systematiske arbeid for å skape et helsefremmende arbeidsmiljø som forebygger sykdom og utstøting fra arbeidslivet. Artiklene om Arbeidstilsynet er skrevet av: Conny Tove Bruun, seniorinspektør/yrkeshygieniker i Arbeidstilsynet Sør-Norge.