Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Arbeidsområder

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Arbeidslivssenteret retter sin innsats mot organisatoriske og valgte ledere innenfor IA-virksomhetene. Samarbeidsavtalen forankres i virksomhetens ledelse og styrende organer så vel som tillitsvalgte og verneombud.

Vi bidrar med informasjon, opplæring og veiledning for at virksomhetene skal utvikle egen kompetanse om helsefremmende arbeidsplasser, oppfølging av ansatte med helseplager og tilrettelegging av arbeidsplassen.

Arbeidslivssenterene deltar i alle markedsteam ved lokale NAV kontorene

Vi har egne prosjektgrupper ved arbeidslivssenteret med fokus på delmålene i IA-avtalen.

Arbeidslivssenteret deltar i flere større samhandlingsprosjekter som inkluderer arbeidsgivere, sykmeldere, mellomledere, tillitsvalgte og NAV-kontorer.

 

Kilde, Jørn Skille, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Vestfold