Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

IA avtale

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

NAV Arbeidslivssenter er Regjeringens verktøy for å oppfylle målene i IA-avtalen mellom partene i arbeidslivet.

NAV Arbeidslivssenterne skal være et ressurs- og kompetansesenter for Inkluderende Arbeidsliv. 

I Vestfold for eksempel er NAV Arbeidslivssenter fylkets ressurs- og kompetansesenter for Inkluderende Arbeidsliv. Der er det 25 ansatte inkludert 19 IA-rådgivere og 2 arbeidsgiverloser innenfor psykisk helse.

I Vestfold er også NAV-legene organisatorisk tilknyttet arbeidslivssenteret.

Hovedoppgave er å være et kompetansesenter for virksomheter som har inngått Samarbeidsavtale om et mer Inkluderende Arbeidsliv (IA-virksomhetene) i fylket. Vår funksjon er å dyktiggjøre virksomhetene i arbeidet med å oppfylle egne mål i forhold til den nasjonale Intensjonsavtalen mellom partene i arbeidslivet:

  • Redusere det totale sykefravær
  • Hindre "utstøting" fra arbeidslivet
  • Øke den reelle pensjonsalderen i arbeidslivet

Visjonen til Arbeidslivet i Vestfold er å bidra til et arbeidsliv med plass til alle som vil og kan arbeide.

Kilde, Jørn Skille, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Vestfold