Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

IA fordeler

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

IA er forkortelsen for ”et inkluderende arbeidsliv” og stammer fra Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, som er inngått mellom partene i arbeidslivet og regjeringen.

Avtalens hovedmål er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Virksomheter som inngår en samarbeidsavtale med NAV blir IA-virksomhet med tilgang til spesielle tjenester og virkemidler.

 

Et samarbeid med NAV

Hovedarenaen for IA-arbeidet er arbeidsplassen, og hovedaktørene er arbeidsgiver og arbeidstaker. NAV har fått i oppgave å bistå virksomheter som vil arbeide for å nå målene i Intensjonsavtalen.

 

IA-virksomhetenes fordelspakke

- Egen rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter som bistår med informasjon, veiledning og kompetanseoverføring i inkluderende arbeidsliv.

- Ansvarliggjorte medarbeidere gjennom utvidet rett til bruk av egenmelding.

- Bedre nærværsarbeid ved bruk av aktiv sykmelding uten forhåndsgodkjenning av NAV i inntil fire uker.

- Tilgang til tilretteleggingstilskudd som kompensasjon for merutgifter til utvidet tilrettelegging.

- Arbeidsgiverloser som ressurs til å dyktiggjøre ledere i forhold til arbeid og psykisk helse

- Dekning av utgifter til godkjent bedriftshelsetjeneste i arbeidet med sykefraværsoppfølgning og tilrettelegging (BHT-honorar).

- Tilgang til et omfattende kurs og seminarprogram med aktuelle temaer innenfor helsefremmende arbeidsplasser og inkluderende arbeidsliv.

 

 

Kilde, Jørn Skille, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Vestfold