Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Tilretteleggingstips

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Fysisk arbeidsmiljø er av stor betydning for ansatte med astma, allergi og annen overfølsomhet. NAV-rådgiver kan hente flere praktiske tips fra dette nettsteden fra websiden Arbeidsmiljø. Praktiske tips, som ofte kan iverksettes uten kostnader, vil være nyttig i dialog med arbeidstaker og arbeidsgiver når det er behov for tilrettelegging på arbeidsplassen.

I møter med arbeidsgiver og den ansatte, bør NAV-rådgiver etterspørre hvordan virksomheten driftes.

Nedenfor har vi listet opp aktuelle spørsmål som har betydning ansattes fysiske arbeidsmiljø.

  • Har virksomheten et aktivt internkontrollsystem?
  • Er det rutiner for vernerunder?
  • Er det rutiner for drift av varmeanlegget?
  • Er det rutiner for drift av ventilasjonsanlegget?
  • Er renholdsplanen tilpasset arbeidsplassens aktivitet?
  • Er renholdsplanen i bruk?
  • Er det ansatte som bruker parfyme på jobben?
  • Er det ansatte eller besøkende som har med dyr på jobben?

Økt fokus på praktisk HMS-arbeid kan bli resultatet når NAV-rådgiver etterspør dokumentasjon som viser at virksomheten har det fysiske arbeidsmiljøet under kontroll.

Sjekklister og ideer kan hentes fra dette nettstedet, og inngå i virksomhetens systematiske arbeid med HMS/internkontroll.