Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Om sidene

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Det er et mål at denne nettsiden skal være et praktisk hjelpemiddel for arbeidsgiver og NAV-rådgiver når det er behov for å tilrettelegge på arbeidsplassen for astmatikere og allergikere.

Tilrettelegging for denne målgruppen, er et godt HMS-/arbeidsmiljøtiltak som også vil komme de andre ansatte til gode.

På de fleste arbeidsplasser er det ikke omlegginger og endringer av voldsom økonomisk omfang som skal til - det gjelder bare å gjøre de riktige tingene. 

 

Praktisk tilrettelegging må skje på arbeidsplassen

Til hjelp i dette arbeidet, har vi utarbeidet praktiske sjekklister som kan brukes av leder i samarbeid med støtteapparat og vernetjeneste. Disse sjekklistene kan også brukes av NAV-rådgiver som en huskeliste for hva som kan gjøres for å få den sykmeldte tilbake i arbeid.

Sjekklister og verktøy for å igangsette idédugnad og finner du i høremenyen. 

 

Faglig forankring

Kriterieliste for godt inneklima, utarbeidet av Norges Astma- og Allergiforbund i samarbeid med ledende fagfolk på området inneklime og helse. I nettstedet brukes sjekklistene aktivt, og vil bidra til innblikk og kunnskap i de ulike miljøene.

Positiv fokus på det fysiske arbeidsmiljøet kan bidra til økt nærvær og trivsel for alle.