Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Produkter

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Det er et mål er at alle produkter vi omgir oss med i fremtiden bør være trygge for både helsen og miljøet. Produkter skal ikke inneholde kjemikalier som kommer tilbake i vårt matfat og hoper seg opp i oss, våre barn og fremtidige generasjoner. Produkter vi bruker skal ikke forurense verken lokalmiljøet eller det globale miljøet. Kilde, Klif.