Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og renhold

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

I gjennomsnitt var risikoen for å utvikle astma 30 til 50 prosent høyere hos mennesker som jevnlig var utsatt for vaskesprayer enn hos andre. Risikoen øker med antallet spraymidler du bruker, og antagelig også med typen. De verste produktene ser ut til å være luktsprayer, møbelrensere og rengjøringssprayer for glass.

Rengjøringsprodukter

Rengjøringsprodukter kan frigjøre høye verdier av VOC inkludert glykol etere. De kan også inneholde terpener. Disse kan reagere med ozon til formaldehyd og ultrafine partikler.


Kilde:  (Singer et al, 2006. Indoor Air 16, 179-191)

Kilde: American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (oktober 2009).