Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Brukeradferd

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Det er ikke uvanlig at brukere av lokaler, enten det er ansatte, kunder eller elever har et helt annet syn på hva som går an hjemme og det som går an ”ute”. Det som er utenkelig i vår egen stue, vårt eget kjøkken eller bad, er høyst tenkelig andre steder.

Det er nok å kikke inn i en elevkantine, et klasserom, i en korridor eller foyer etter endt dag. Da vil vi oppdage et stort avvik mellom den standarden vi liker og den vi ser. Papir, sand/søle, gras fra nyslått plen, snusrester, epleskrotter, rester etter matpakka og kaffeflekker får lov til å ligge i fred. Det ser ut som vi legger av oss folkeskikken hjemme. Hvorfor? ”For slikt kan renholderen ta seg av!”

Det kan være slitsomt å utføre renhold på en arbeidsplass der ansatte og brukere forsøpler innemiljøet med sand og bøss. Ansatte og brukere som roter og søpler i korridorer og rom bidrar til at renholder ikke får utført jobben tilfredsstillende.

Det kan komme av:

  • at det ikke er tenkt renhold ved etablering av bygningen(e)
  • at renholder er tatt med i planarbeidet
  • at renhold og innemiljø ikke har blitt satt på dagsorden
  • det ikke er gitt god nok informasjon til ansatte eller brukere

Dette er trolig at renholder som ser, og føler, problemer med inneklima før vi andre ser det. Daglig får renholder(e) håndfaste bevis på at noe må gjøres. Men muligheten til å sette i verk tiltak ligger ofte andre steder. Det kan være hos leder på arbeidsplassen, renholdsansvarlig, driftsteknikker/vaktmester eller andre. Hvordan skal renholder få gehør når situasjonen er slik?

Her er noen HMS-tips som kan brukes for å komme fra observasjon til handling:

  • Ta kontakt med nærmeste leder, og fortelle at noe må gjøres
  • Det kan være lurt å finne en eller flere brukere av bygget som er enige i at inneklima må settes på dagsorden
  • forklare at mye tid går til å fjerne det som ansatte og brukerne selv burde ha tatt hånd om, og at viktige renholdsoppgaver derfor ikke blir gjort
  • få nærmeste leder til å forstå at det er brukerne som blir skadelidende hvis forholdene ikke bedres
  • hvis leder ikke engasjerer seg: bruk verneombudet og bedriftshelsetjenesten som budbringer og alliert
  • gå eventuelt til nivået over nærmeste leder dersom arbeidssituasjonen ikke bedres.

Kilde Renhold og innemiljø