Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Leder

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Arbeidsgiver skal legge til rette slik at alle arbeidstakere kan fungere i arbeidslivet, både når det gjelder fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Du som leder har ansvar for at det er rutiner og tiltak som kan forebygge utstøting og hindre arbeidsrelatert sykdom. Arbeidstakere med ulike helseforutsetninger skal med tilrettelegging kunne være i arbeid.