Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Arbeidsmiljøtips

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Det er ikke alltid de store endringene som skal til når det skal tilrettelegges for en ansatt eller en hel gruppe. I venstremenyen finner du noen utvalgte HMS-områder som inneholder praktiske tips for hva som kan utføres på arbeidsplassen.

Tips og erfaringer

Arbeidsmiljøtipsene bygger på resultater fra ulike idédugnader og arbeidsmiljøprosesser som jeg har gjennomført i ulike virksomheter.

 

Fra observasjon til handling

Det er trolig at renholder ser problemer med inneklima før vi andre ser det. Daglig får hun håndfaste bevis på at noe må gjøres. Men muligheten til å sette i verk tiltak ligger ofte andre steder: hos leder på stedet eller hos vaktmester. Hvordan skal hun da få gehør ?

Her er noen tips:

  • fortelle leder på stedet at noe må gjøres
  • om nødvendig, finne en eller flere brukere av bygget som er enige i at inneklima må settes på dagsorden
  • ta i bruk ”avvikskammer” for å synliggjøre problemet
  • forklare konsekvensen av at mye tid går til å fjerne det som brukerne selv burde ha tatt hånd om, og at viktige oppgaver derfor ikke blir gjort
  • få nærmeste leder til å forstå at det er brukerne som blir skadelidende hvis forholdene ikke bedres
  • hvis leder ikke engasjerer seg: bruk verneombudet som budbringer og alliert
  • gå eventuelt til nivået over nærmeste leder.
  • Vårt forslag er å invitere alle ansatte til idédugnad