Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Renhold og helse

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Renhold er forebyggende helsearbeid og har direkte betydning for helsen. Nye undersøkelser har skapt en høyere bevissthet om sammenhengen mellom kvaliteten på renhold og slimhinneirritasjon, astma og allergi. Hensikten med renhold er å fjerne smuss og forurensninger fra innemiljøet.

Dette er ikke bare av estetiske grunner, men også for å unngå kontakt med, og innånding av, irriterende bakterier, sporer og støv. Det er ikke bare hvor ofte og hvor grundig renholdet utføres som er av betydning. Valg av kjemikalier, metoder og utstyr spiller også i stor grad inn på hvor effektivt renholdet er. Les mer på Arbeidstilsynets sider.

 

HMS-momenter man bør sjekke ut

Et viktig skritt i retning av å bedre miljøet, er å stoppe skitten ute. Hvis en derfor innfører rutiner på at brukerne skal ta på innesko når de er innendørs, kan en oppnå en flere gode effekter. Det blir så å s si en kjede av ønskelige hendelser.

  • Mindre sand og skitt bringes inn i bygget.
  • Det blir mindre sand å fjerne for renholder.
  • Det blir mindre sand som kan slipe ned gulvbelegget.
  • Det gir mindre slitasje på bygget.
  • Gulvflatene blir lettere å holde rene.
  • Det gir mindre mengder svevestøv.
  • Mindre skitt og glattere gulvflater frigjør t tid fra rengjøring av golvflatene
  • Renholder kan bruke mer tid på flater høyere oppe, der svevestøvet legger seg
  • Brukeren får en bedre luft å puste i, et sunnere og bedre inneklima.